MASAKI HAGINO | PAINTING


Masaki Hagino, Der Wald in mir XVII, 2015

Masaki Hagino, Der Wald in mir XVII, 2015

Masaki Hagino, Der Wald in mir XIV, 2014

Masaki Hagino, Der Wald in mir XIV, 2014

Masaki Hagino, Der Wald in mir IV, 2014

Masaki Hagino, Der Wald in mir IV, 2014

Masaki Hagino, Der Wald in mir VII, 2014

Masaki Hagino, Der Wald in mir VII, 2014