MASAKI HAGINO | PAINTING


 Masaki Hagino, Der Wald in mir XVII, 2015

Masaki Hagino, Der Wald in mir XVII, 2015

  Masaki Hagino, Der Wald in mir XIV, 2014

Masaki Hagino, Der Wald in mir XIV, 2014

  Masaki Hagino, Der Wald in mir IV, 2014

Masaki Hagino, Der Wald in mir IV, 2014

 Masaki Hagino, Der Wald in mir VII, 2014

Masaki Hagino, Der Wald in mir VII, 2014